הפריט נוסף בהצלחה לסל
שמלה ספיר
שמלה ספירשמלה ספירשמלה ספירשמלה ספיר
בחירת מידה:
שמלה אסיף
שמלה אסיףשמלה אסיףשמלה אסיףשמלה אסיף
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה מורן
שמלה מורןשמלה מורןשמלה מורןשמלה מורןשמלה מורן
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה מורן
שמלה מורןשמלה מורןשמלה מורןשמלה מורןשמלה מורן
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה שנהב
שמלה שנהבשמלה שנהבשמלה שנהבשמלה שנהבשמלה שנהבשמלה שנהב
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה מורן
שמלה מורןשמלה מורןשמלה מורןשמלה מורןשמלה מורן
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה שנהב
שמלה שנהבשמלה שנהבשמלה שנהבשמלה שנהב
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה אסיף
שמלה אסיףשמלה אסיףשמלה אסיףשמלה אסיף
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה נטלי
שמלה נטלישמלה נטלישמלה נטלישמלה נטלישמלה נטלי
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה נטלי

₪349
שמלה שנהב
שמלה שנהבשמלה שנהבשמלה שנהבשמלה שנהבשמלה שנהב
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה אור
שמלה אורשמלה אורשמלה אורשמלה אורשמלה אורשמלה אור
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה אור

₪549
שמלה אסיף
שמלה אסיףשמלה אסיףשמלה אסיףשמלה אסיף
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה אסיף
שמלה אסיףשמלה אסיףשמלה אסיףשמלה אסיףשמלה אסיף
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה שנהב
שמלה שנהבשמלה שנהבשמלה שנהבשמלה שנהב
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה עלמה
שמלה עלמהשמלה עלמהשמלה עלמהשמלה עלמה
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה עלמה

₪279
שמלה מקסי פתחים
שמלה מקסי פתחיםשמלה מקסי פתחיםשמלה מקסי פתחיםשמלה מקסי פתחיםשמלה מקסי פתחים
בחירת מידה:
שמלה רוסלנה
שמלה רוסלנהשמלה רוסלנהשמלה רוסלנה
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה קרולשמלה קרולשמלה קרולשמלה קרול
בחירת מידה:

L

M

S

שמלה קרול

₪249
שמלה שני
שמלה שנישמלה שנישמלה שנישמלה שני
בחירת מידה:

שמלה שני

₪349
שמלה נועםשמלה נועםשמלה נועםשמלה נועם
בחירת מידה:

L

M

S

שמלה נועם

₪349
שמלה אליה
שמלה אליהשמלה אליהשמלה אליה
בחירת מידה:

L

M

S

שמלה אליה

₪279
שמלה טל
שמלה טלשמלה טלשמלה טלשמלה טלשמלה טל
בחירת מידה:

שמלה טל

₪299
שמלה לירז
שמלה לירזשמלה לירזשמלה לירזשמלה לירז
בחירת מידה:

שמלה לירז

₪329
שמלה שחר
שמלה שחרשמלה שחרשמלה שחרשמלה שחרשמלה שחר
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה שחר

₪399
שמלה רוסלנה
שמלה רוסלנהשמלה רוסלנהשמלה רוסלנה
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה רוסלנה

₪199
שמלה טוהרשמלה טוהרשמלה טוהרשמלה טוהר
בחירת מידה:

L

M

S

שמלה לורן
שמלה לורןשמלה לורןשמלה לורןשמלה לורןשמלה לורן
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה לורן

₪349
שמלה רוני
שמלה רונישמלה רונישמלה רונישמלה רוני
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה רוני

₪349
שמלה לורקס כיווצים
שמלה לורקס כיווציםשמלה לורקס כיווציםשמלה לורקס כיווציםשמלה לורקס כיווצים
בחירת מידה:

L

M

S

שמלה ספיר
שמלה ספירשמלה ספירשמלה ספירשמלה ספיר
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה ספיר

₪499
שמלה מאיה
שמלה מאיהשמלה מאיהשמלה מאיהשמלה מאיה
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה קלאודיהשמלה קלאודיהשמלה קלאודיהשמלה קלאודיהשמלה קלאודיהשמלה קלאודיהשמלה קלאודיהשמלה קלאודיהשמלה קלאודיהשמלה קלאודיה
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה קלאודיה

₪599
שמלה ענבל
שמלה ענבלשמלה ענבלשמלה ענבלשמלה ענבל
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה ענבל

₪599
שמלה אליסון
שמלה אליסוןשמלה אליסוןשמלה אליסוןשמלה אליסון
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה רונה
שמלה רונהשמלה רונהשמלה רונהשמלה רונה
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה רונה

₪349
שמלה אנבל
שמלה אנבלשמלה אנבלשמלה אנבלשמלה אנבלשמלה אנבל
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה אנבל

₪299
שמלה שרלוטשמלה שרלוטשמלה שרלוטשמלה שרלוט
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה אדריאנהשמלה אדריאנהשמלה אדריאנהשמלה אדריאנהשמלה אדריאנה
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה אדריאנה

₪699
שמלה ליהשמלה ליהשמלה ליהשמלה ליה
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה נופרשמלה נופרשמלה נופרשמלה נופר
בחירת מידה:

L

M

S

שמלה נופר

₪199
שמלה אליסוןשמלה אליסוןשמלה אליסוןשמלה אליסון
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה אליןשמלה אליןשמלה אליןשמלה אלין
בחירת מידה:

L

M

S

שמלה מיטל
שמלה מיטלשמלה מיטלשמלה מיטלשמלה מיטלשמלה מיטל
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה מיטל

₪249
שמלה קלואי
שמלה קלואישמלה קלואישמלה קלואישמלה קלואי
בחירת מידה:

L

M

S

XS

שמלה קלואי

₪459