ג'ינסים

ג'ינסים

הפריט נוסף בהצלחה לסל
גינס דגמח שילוב ניילון
גינס דגמח שילוב ניילוןגינס דגמח שילוב ניילוןגינס דגמח שילוב ניילוןגינס דגמח שילוב ניילון
בחירת מידה:

L

M

S

גינס שילוב ניילון ורשת
גינס שילוב ניילון ורשתגינס שילוב ניילון ורשתגינס שילוב ניילון ורשתגינס שילוב ניילון ורשתגינס שילוב ניילון ורשתגינס שילוב ניילון ורשת
TOP 10
בחירת מידה:
גינס דגמח שילוב ניילון
גינס דגמח שילוב ניילוןגינס דגמח שילוב ניילוןגינס דגמח שילוב ניילוןגינס דגמח שילוב ניילון
בחירת מידה:

L

M

S

גינס שילוב ניילון
גינס שילוב ניילוןגינס שילוב ניילוןגינס שילוב ניילוןגינס שילוב ניילון
LAST CHANCE
-20%
טופ גינס
טופ גינסטופ גינס
-20%
בחירת מידה:

L

M

S

גינס ארוך
גינס ארוךגינס ארוךגינס ארוךגינס ארוךגינס ארוך
-20%
גינס שילוב ניילון
גינס שילוב ניילוןגינס שילוב ניילוןגינס שילוב ניילוןגינס שילוב ניילון
LAST CHANCE
-20%
בחירת מידה:
גינס שילוב ניילון ורשת
גינס שילוב ניילון ורשתגינס שילוב ניילון ורשתגינס שילוב ניילון ורשתגינס שילוב ניילון ורשתגינס שילוב ניילון ורשתגינס שילוב ניילון ורשת
בחירת מידה:
גינס שילוב מכנס
גינס שילוב מכנסגינס שילוב מכנסגינס שילוב מכנסגינס שילוב מכנס
LAST CHANCE
-20%
דגמח גינס
דגמח גינסדגמח גינסדגמח גינסדגמח גינס
בחירת מידה:

L

M

S

דגמח גינס

₪399
שמלת גינס פרח
שמלת גינס פרחשמלת גינס פרחשמלת גינס פרחשמלת גינס פרחשמלת גינס פרחשמלת גינס פרח
LAST CHANCE

שמלת גינס פרח

₪299
גינס מטאלי מבריק
גינס מטאלי מבריקגינס מטאלי מבריקגינס מטאלי מבריק
-20%
בחירת מידה:

L

M

S

גינס שילוב מכנס
גינס שילוב מכנסגינס שילוב מכנסגינס שילוב מכנסגינס שילוב מכנסגינס שילוב מכנס
LAST CHANCE
-20%
חצאית גינס כיסים
חצאית גינס כיסיםחצאית גינס כיסיםחצאית גינס כיסיםחצאית גינס כיסיםחצאית גינס כיסים
LAST CHANCE
-20%
שמלת גינס
שמלת גינסשמלת גינסשמלת גינסשמלת גינס
בחירת מידה:

L

M

S

שמלת גינס

₪299
גינס דגמח שילוב ניילון
גינס דגמח שילוב ניילוןגינס דגמח שילוב ניילוןגינס דגמח שילוב ניילוןגינס דגמח שילוב ניילון
בחירת מידה:

L

M

S

דגמח גינס
דגמח גינסדגמח גינסדגמח גינס
LAST CHANCE
-20%
חצאית גינס
חצאית גינסחצאית גינס
בחירת מידה:

L

M

S

חצאית גינס

₪229
גינס שילוב ניילון פסים
גינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסים
בחירת מידה:

L

M

S

חצאית גינס שילוב חגורה
חצאית גינס שילוב חגורהחצאית גינס שילוב חגורהחצאית גינס שילוב חגורהחצאית גינס שילוב חגורהחצאית גינס שילוב חגורה
בחירת מידה:

L

M

S

גינס שילוב מכנס
גינס שילוב מכנסגינס שילוב מכנסגינס שילוב מכנסגינס שילוב מכנסגינס שילוב מכנס
LAST CHANCE
-20%
שורט גינס
שורט גינסשורט גינס
-20%
בחירת מידה:
גינס שילוב ניילון פסים
גינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסים
בחירת מידה:

L

M

S

גינס פתחים
גינס פתחיםגינס פתחיםגינס פתחיםגינס פתחים
LAST CHANCE
-20%
בחירת מידה:
גינס שילוב מנומר
גינס שילוב מנומרגינס שילוב מנומרגינס שילוב מנומרגינס שילוב מנומר
LAST CHANCE
גינס יהלומים
גינס יהלומיםגינס יהלומיםגינס יהלומיםגינס יהלומיםגינס יהלומים
-20%
בחירת מידה:
גינס שילוב ניילון פסים
גינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסים
בחירת מידה:

L

M

S

גינס שילוב ניילון פסים
גינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסיםגינס שילוב ניילון פסים
בחירת מידה:

L

M

S

גינס בהיר קרעים
גינס בהיר קרעיםגינס בהיר קרעיםגינס בהיר קרעיםגינס בהיר קרעים
-20%
בחירת מידה:
גינס ארוך
גינס ארוךגינס ארוךגינס ארוך
-20%